Du lịch Malaysia
Du lịch ViệtRiver Tours
Du lịch Singapore
Du lịch Tết 2014 - Du lịch Dubai

Lịch khởi hành tour quốc tế

Giá từ: 15,030,000 VND | Mã tour: SG08
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Ngày khởi hành: 15/04/2014
Khách sạn: 3 sao
Giá từ: 27,600,000 VND | Mã tour: SING07
Thời gian: 5
Ngày khởi hành: 04/06/2014
Khách sạn: 5 sao
Giá từ: 23,400,000 VND | Mã tour: SING06
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khách sạn: 3 sao

Lịch khởi hành tour trong nước

Giá từ: 2,042,000 VND | Mã tour: Day05
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khách sạn: 3 sao
Giá từ: 2,850,000 VND | Mã tour: 2,850,000 VND
Thời gian: B02
Khách sạn: 3 sao
Giá từ: 2,780,000 VND | Mã tour: B01
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khách sạn: 3 sao

Tour khuyến mãi

Giá từ: 2,850,000 VND | Mã tour: 2,850,000 VND
Thời gian: B02
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 3 sao
Giá từ: 6,580,000 VND | Mã tour: PQ09
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 3 sao
Giá từ: 3,900,000 VND | Mã tour: SP08
Thời gian: 3 ngày 4 đêm
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 3 sao
Giá từ: 69.690.696 VNĐ | Mã tour: SING6996
Thời gian: 5 Ngày 5 đêm
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 5 sao

Tin tức mới

Viet RiverTour nhận giải thưởng dịch vụ chất lượng ngành du lịch

Ngày 23/11/2013, GrandViet Tour vinh dự nhận giải thưởng dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013 do Báo Du Lịch tổ chức. Ông Hoàng Thế Hậu, Giám đốc điều hành GrandViet Tour.

Viet RiverTour nhận giải thưởng dịch vụ chất lượng ngành du lịch 2

Ngày 23/11/2013, GrandViet Tour vinh dự nhận giải thưởng dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013 do Báo Du Lịch tổ chức. Ông Hoàng Thế Hậu, Giám đốc điều hành GrandViet Tour.

Clone of Viet RiverTour nhận giải thưởng dịch vụ chất lượng ngành du lịch

Ngày 23/11/2013, GrandViet Tour vinh dự nhận giải thưởng dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013 do Báo Du Lịch tổ chức. Ông Hoàng Thế Hậu, Giám đốc điều hành GrandViet Tour.